KOMPRESÖR ODASI YERLEŞİMİ

Eskiden kompresör almak isteyen müşteriler; motor, yol verici, soğutucu, filtre gibi ekipmanları ayrı ayrı satın almak zorundaydı. Bu da bütün bileşenlerin, kompresöre uygun olması zorunluluğunun yanı sıra her biri için işletme, bakım ve arıza durumlarının hesaba katılmasını gerektiriyordu. Günümüzde ise artık böyle hesapların ve hazırlıkların yapılmasına gerek kalmadı. Kompresörler paket çözümler sunarak, bütün bileşenleri ve ara bağlantıları üzerinde teslim ediliyor.  Bunun sonucunda da kompresör odası tasarımı daha basit hale geliyor.  Tabi, bu yine de kompresör yerleşiminin, sistem performansı ve güvenilirliği açısından önemini ortadan kaldırmıyor.

Nelere dikkat edilmeli?

Verimliliği artırmak, enerjiden tasarruf etmek ve servis hizmetlerini kolaylaştırmak için kompresör odası tasarımında birçok konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Gelin kompresör odası tasarımında dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte inceleyelim.

Kompresör odası yerleşimi ve tasarımındaki önemli konulardan ilki, ayrı ve merkezi bir tesis inşa etmek diyebiliriz. Bu merkezi tesisten, işletmenin hava ihtiyacı duyulan diğer kısımlarına boru tesisatı ile basınçlı hava iletilmeli.

Merkezi bir tesisin avantajları;

  • Minimum işletme maliyeti
  • Daha iyi tasarlanmış bir basınçlı hava sistemi
  • Servis ve kullanım kolaylığı
  • Yönetmeliklere uygun ses kontrolü ve
  • Verimli havalandırmaUntitled1

İkinci konu ise; yardımcı tesislerde çalışan diğer ünitelerin, kompresör çalışma koşullarını etkileyebilecek olması nedeniyle, yardımcı tesis binası içinde kurulacak kompresör odasının mutlaka ayrı tutulması.

Bunun yanı sıra yerleşim yapılırken, kapasite artışı veya yedekleme amacıyla ileride yapılabilecek yeni yatırımlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Kompresörlerin ve yardımcı ekipmanların etrafında servis ve işletme için yeterli alan bırakılması gerekir. Yerinde bakım-onarım için makinaların ağır bileşenlerini taşıyabilecek taşıma aparatları kurulmalı ya da bu aparatların kurulabilmesi için yeterli boş alan bırakılmalıdır. Ünitelerden çıkacak kondensin, tesisten kurallara uygun biçimde uzaklaştırılması için gerekli drenaj kanalları da unutulmamalıdır.

Son olarak; kompresörlerin konulacağı zemin, ağırlığı taşıyabilecek, düz bir zemin olmalıdır. Eğer istenirse çok yüksek olmayan, operatörlerin kontrol modülüne ulaşmasını engellemeyecek, beton bir kaide yapılabilir. Günümüzde kompresörler özel ankraj gerektirmeyecek biçimde tasarlanıp, üretilmektedir. Kompresör dairesi; havalandırma sistemleri, borulama ve kablolama işçilikleri düşünülerek yeterli yüksekliğe sahip olmalıdır.Untitled2