KOMPRESÖRDE ELEKTRİK MOTORU

Basınçlı hava üreten sabit kompresörlerin basınçlandırma elemanını tahrik eden bir elektrik motoru bulunmaktadır. Kompresörlerde genellikle kullanılan motor tipi ise üç (3) fazlı sincap kafesli endüksiyon motorudur. Bu tip motorlar, sessiz, güvenilir ve başka sistemlerin bir parçası olması nedeniyle endüstrinin tüm kollarında kendine yer bulmaktadır. Bilindiği gibi elektrik motorları iki ana parçadan oluşmaktadır; sabit stator ve dönen bir rotor. Stator dönen manyetik alan yaratmakta, rotorsa bu enerjiyi harekete mesela mekanik enerjiye çevirmektedir.

Stator üç (3) fazlı ana enerji kaynağına bağlıdır. Stator sargıları içinden geçen akım dönen manyetik güç alanı meydana getirir. Bu aynı zamanda rotor üzerinde de bir akım tetiklerken manyetik alan oluşmasına da sebep olur. Stator ve rotor manyetik alanlarının birbirleri ile etkileşimi dönme momenti yaratır, bu da rotor şaftının dönmesini sağlar.

motor

Yalıtım Sınıfı:

Motor sargılarındaki izolasyon malzemesi, Uluslararası Elektro-Teknik Komisyonu tarafından yayınlanan IEC 60085 standardına göre sınıflara ayrılır. Her bir harf, izolasyon uygulama alanı için üst sınır olan sıcaklık değerine göre  ayrı bir sınıfı ifade eder. Bu üst limit bir süre kesintisiz olarak 10 [°C] aşılırsa izolasyon hizmet ömrü yaklaşık yarı yarıya kısalır.

grafikKoruma Sınıfları:

Koruma sınıfları, IEC 60034-5 standartına göre, motorun temasa ve suya karşı nasıl korunduğunu belirtir. Bu sınıflar “IP” harfleri ve iki rakamla ifade edilir. İlk rakam, temasa karşı korumayı ve katı cisim penetrasyonunu ifade eder. İkinci rakam ise suya karşı korumayı ifade etmektedir.

Örneğin;

IP23: (2)’nin anlamı, 12 [mm]’den daha büyük katı maddelere karşı koruma, (3)’ün anlamı, dikeyden 60° ‘ye kadar olan direkt sprey su temasından koruma.

IP54: (5)’in anlamı, toza karşı koruma, (4)’ün anlamı, bütün yönlerden olan sprey su temasından koruma.

IP55: (5)’in anlamı, toza karşı koruma, (5)’in anlamı, bütün yönlerden gelen düşük basınç su jetinden koruma.