NEDEN YAĞSIZ (OIL-FREE) KOMPRESÖR?

Yağsız kompresörlerin tercih edilmesinin birkaç nedeni vardır. Bunları aşağıdaki başlıklarda sıralayabiliriz.

KALİTE

Yağ enjeksiyonlu kompresörler ile %100 yağsız havaya ulaşmak kesinlikle imkânsızdır. Ulaşılabilecek en iyi hava kalitesine, 3 kademe filtre ile aşağıdaki şekilde ulaşılır:

–          DD Ana Hat Filtresi: 0.1 ppm yağ, 1 mikton toz geçirgenliği

–          PD Sekonder Hat Filtresi: 0.01 ppm yağ, 0.01 mikron toz geçirgenliği

–          QD Aktif Karbon Filtresi: 0.003 ppm yağ

Basınçlı hava sisteminde kullanılan 3 kademe filtre, her zaman tıkanma veya bozulma riski taşır. Ekipman sayısı arttıkça problem yaşama riski de artar. Bu gibi durumlarda üretimde kalite problemleri yaşanması ve hatta üretimin durma noktasına varabilecek sorunlar yaşanabilir. 3 kademe filtre kullanılması durumunda dahi; %100 yağsız (oil-free) hava kalitesine ulaşmak mümkün değildir.

Özellikle yaz aylarında görülen sıcaklık artışlarında, aktif karbon filtrelerinin ömürleri daha çok kısalır.  Bu da kalite ile ilgili problemlerin oluşmasına neden olmakla birlikte, sık değiştirilen filtre kartuşları da işletmeler için ekstra maliyetler oluşturur.

ÇEVRE

Yağ enjeksiyonlu kompresörlerden elde edilen kondens içinde yağ bulunmaktadır. Bu atık yağın işletmeden uzaklaştırılabilmesi için özel olarak arıtmaya gönderilmesi ya da işletmenin kendisinin atığı safsızlaştırması gerekir. Her iki koşulda da bu durum, işletme için ekstra operasyon ve maliyet anlamına gelir.

BAKIM

Birçok işletme, ekipmanlarının yağlanması ve tesisatın korozyona karşı korunması için yağ enjeksiyonlu kompresör kullanır ancak; ne yazık ki durum böyle değildir. Sıkıştırma sürecinde hava-yağ karışımı ısınarak özelliğini kaybeder. Bu bozulma, tesisatta kalıntı ve tortular oluşmasına yol açarak tesisata da zarar verebilir. Bununla birlikte kauçuk ve plastik malzemeler de ciddi şekilde zarar görür.

Genel kanının aksine, yağ enjeksiyonlu kompresörlerin yağ tüketimi de göz ardı edilebilir miktarlarda değildir.

FİNANS

Yağ enjeksiyonlu kompresörler ilk yatırım maliyeti açısından avantajlı görünse de uzun vadede daha farklı bir tablo oluşturur.

Yağ enjeksiyonlu kompresörler ile kullanılan filtrelerin oluşturduğu basınç düşüşü, ciddi bir enerji maliyetine neden olur. Enerji tüketim maliyeti,  kompresörün yaşam döngüsü boyunca oluşturacağı maliyetin %70’ini oluşturur.

Filtre kartuşları periyodik olarak değiştirilmelidir, yağ tüketimi yağ enjeksiyonlu kompresörlerde çok daha fazladır. Atık yağın uzaklaştırılması da ekstra bir maliyettir.

Ürün kontaminasyonu ise en büyük riskler arasında yer alır. Böyle bir durumda astronomik maliyetler öne çıkabilir. Sıraladığımız tüm başlıkları göz önüne aldığımızda, yağsız kompresörlere harcanan ekstra ilk yatırım maliyeti, karşılığını fazlasıyla öder.

UYGULAMA ALANLARI

Endüstride mevcut genel kanı, yağsız havanın ilaç, gıda, içecek, kozmetik veya elektronik gibi sektörlerde kullanılması gerektiği yönündedir. Ancak yağsız hava, bütün üretim yapan tesislerde yüksek hava kalitesi ile avantaj sağlayarak katma değer sağlamaya devam ederek; güvenlik ve ürün kalitesini yükseltmektedir.

Güvenilir, düşük işletme ve bakım maliyetleri olan, daha sağlıklı bir yaşam ve çalışma ortamını sağlayan kompresörlerin giderek daha çok tercih edildiğini görüyoruz.