VAKUM NEDİR

Vakum sözcüğü Latince vacuus (boşluk) kelimesine dayanır ve atmosfer basıncından daha düşük basınçları ifade etmek için kullanılır. Bir başka deyişle atmosfer basıncındaki kapalı bir hacimden moleküllerin çekilmesi ile vakum yapılmış olur. Aşağıdaki şekilden de görüleceği üzere vakum seviyesi arttıkça molekül sayısı logaritmik olarak azalmaktadır. Laboratuvar ortamında 10-14 mbar seviyelerine kadar ulaşılabilmektedir fakat ‘0’ yani mutlak vakum ulaşılamayan bir değerdir.

vakum1

vakum2

 

 

Vakum seviyesini ifade etmek için mbar, bar, torr, Pa, inchHg gibi çeşitli birimler kullanılmaktadır. Basınçlı hava da olduğu gibi vakum seviyesi de mutlak (a) veya manometre (g) basıncı olarak ifade edilmektedir.

vakum3

 

 

 

 

 

 

 

Vakum pompası ağaç işleme uygulamalarında malzemeyi tablaya sabitleme amacıyla, gıda paketlemesinde paketlenen ürünün raf ömrünü arttırmak amacıyla paketin içindeki havanın boşaltılmasında, şekil verme (thermoforming) ve pnömatik taşıma gibi uygulamalarda, hastane, AR&GE merkezleri ve üniversitelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunların dışında matbaa, kağıt, cam, kompozit, otomotiv sanayi ve makarna üreticileri de vakum pompasına ihtiyaç duymaktadır.

Atlas Copco mevcut ürün portföyüne vakum pompalarını da ekleyerek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri geliştirmeye devam ediyor.  Atlas Copco ürün gamındaki tek ve çift kademeli paletli, pistonlu, booster, tek ve çift kademeli su halkalı pompalara ilave olarak sektörde ezber bozan invertörlü, vidalı vakum pompalarının Dünya lansmanını Nisan ayında ComVac fuarında gerçekleştirdi. 390 m3/h ile 1900 m3/h arasında değişen 7 farklı modeli ile GHS VSD+ serisi pompalar kullanıcılara yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlıyor.