VİDALI KOMPRESÖRLERDE BASINÇ AYARININ ÖNEMİ-I

Vidalı kompresör teknolojisi için genel geçer olarak kabul edebileceğimiz iki altın kural bulunur.

  1. Sistem basıncını 1 bar düşürmeniz halinde elektrik tüketimini %7 düşürürsünüz.
  2. Sistem basıncını 1 bar düşürmeniz halinde aynı devirde dönen vida %1 daha fazla debi üretir.

Boru hattı sonunda basınç düşüşünüz ne kadar az ise yukarıdaki iki kuralı en iyi şekilde uygulayabilirsiniz. Basınç ayarı kompresör odasında birden fazla kompresör olması halinde daha da önemli hale gelir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak daha uygun olacaktır.

Kompresör odanızda yer alan üç adet farklı motor gücünde kompresör olduğunu, 08:00-17:00 saatleri arasında sistemin tüketiminin 19-25 m3/dk @ 6 bar, 17:00-01:00 arası 10-18 m3/dk @ 6 bar, 01:00-08:00 arası 6 m3/dk @ 6 bar olduğunu farz edelim. Kompresörler aşağıdaki gibidir.

  1. 45kW, yük-boş, 8m3/dk, maks 7,5 bar
  2. 90kW, yük-boş, 17m3/dk, maks 7,5 bar
  3. 75kW, invertörlü, 15m3/dk, 4-13 bar ayarlanabilir.

Kompresörlerin basınçlarının öyle ayarlanması gerekir ki sistem basıncı 6 barda sabitlenerek, elektrik tüketimi açısından en uygun kompresör yükte kalabilsin ve ihtiyaç kalmayan diğer tüm kompresörler boş yapmadan duruşa geçebilsin.

Vardiyalara göre senaryoları sizlerle  hafta hafta paylaşacağız.

08:00 – 17:00 arası

19-25 m3/dk @ 6 bar ihtiyacı karşılamak için seçilecek en uygun iki kompresör 2 ve 3 no’lu kompresörler olacaktır. 1.‘nin bu saat diliminde hiç bir şekilde motor çalıştırma ihtiyacının oluşmaması gerekir. Baz tüketim değerini 19 m3/dk @ 6 bar olarak kabul edebiliriz. Bu ihtiyacın çoğunu 2‘yi sürekli yükte çalıştırarak sağlamak en verimli yöntem olacaktır. 2‘nin basınçlandırdığı havanın üzerindeki tüketimlerin dalgalı olduğunu debi tüketimindeki değişim gösterir. Bu dalgalı tüketimi en iyi şekilde üretecek kompresör 3 olacaktır. Bu seçimlerin düşünüldüğü gibi çalışabilmesi için basınç ayarlarının doğru şekilde yapılması gerekir.

6 bar basıncı sabit tutup, ne altına inmeli ne de çok fazla üstüne çıkmalıyız. (Kompresör sonrası kurutucu, filtre vb. ekipmanların basınç kayıplarını ihmal ediyoruz.) 3‘ü 6 bara ayarlamamız halinde invertörlü kompresör sürekli olarak 6 bar hattını takip edecektir. 2’yi sürekli olarak yükte tutmak istiyoruz. Bu nedenle basıncı yük için 5,8 bar, boş için 6,8 bara ayarlayabiliriz. İlk hattı doldurma ve çalıştırma anlarını dikkate almamak gerekir. Normal çalışma düzeninde sistem 2 ve 3 no’lu kompresörler ile asla 6 barın altına düşmez. 2  yüke girdikten sonra sistemi tek başına 6,8 bara çıkarma ihtimali yoktur. 3, 2‘nin üretebildiğinin üzerindeki dalgalı tüketimleri üretir.