ENERJİ GERİ KAZANIMI

İşletmeler atık enerjiyi yeniden kullanarak hem çevre korumasına yardımcı olabilir hem de enerji tasarrufunu üst düzeye çıkarabilir.

Kompresör tekniğinde sıkıştırma işlemi için kullanılan enerjinin  %90’a yakın kısmı ısıya dönüştürülür ve radyasyon yolu ile kaybedilir. İyi tasarlanmış bir enerji geri kazanım sistemi, kaybedilen bu enerjinin büyük bir kısmının geri kazanılmasını ve kullanılabilir bir enerjiye dönüşmesini sağlayabilir. Geleneksel enerji kaynaklarının (fuel-oil,doğalgaz…) kullanımını azaltmak için uygulama sürecinde ön ısıtmaya tabi tutulmuş su kullanarak CO2 emisyonu azaltılabilir.

Enerji Maliyetlerini Azaltın

Tüm endüstriyel proseslerin yaklaşık %70’inde sıcak su kullanımı söz konusudur. Bu ihtiyaç için proseste harici yakıt kullanılıyorsa Atlas Copco enerji geri kazanım üniteleri ile söz konusu yakıt tüketim ihtiyacını azaltabilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Atık ısıyı;  duşta, üretim proseslerinde, mekanın ısıtılması ve günlük sıcak su ihtiyaçlarınızda değerlendirilebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken kompresör performansını ve üretim kalitenizi olumsuz yönde etkilemezsiniz.

EnerjiGeriKazanımı-2Sürdürülebilir Çevreye Katkıda Bulunun

Atık enerjiyi yeniden kullanıp fosil yakıtlara (kömür, doğalgaz, petrol türevleri) olan ihtiyacınızı azaltabilirsiniz. Böylece CO2 emisyonunuzu düşürebilir, giderek katılaşan çevre mevzuatlarının gereklerini de yerine getirmiş olursunuz.

EnerjiGeriKazanımı-3

Verimlilik

Geri kazanılmış enerji ile aynı zamanda kompresörünüzdeki soğutma fanları ve radyatörlere ilişkin bakım maliyetlerinde düşüş, daha düşük yağ sıcaklıkları ile yağ ömrünün uzaması sağlanabilir. Başka bir avantajı da sıkıştırılmış hava ekipmanınızın ve yardımcı donanımlarının ömrünün uzamasıdır.