Sistem Basıncının Enerji Verimliliğine Etkisi

Kompresör sistemlerinde en önemli maliyet kalemlerinden biri enerji tüketimidir. Aşağıda genel olarak bir kompresörün enerji tüketimi, ilk yatırım maliyeti ve bakım maliyetlerinin karşılaştırmasını görebilirsiniz.

enerji verimliliği

Ortalama bir basınçlı hava sisteminde çalışma basıncının 1 bar artırılması, enerji tüketimini %7 yükseltir. Bu nedenle kompresör çalışma basıncını mümkün olan en düşük basınçta tutmak, enerji verimliliğini ciddi oranda etkiler.

Bu kapsamda, iki farklı basınç bandı kullanılan fabrikalar, bu hatları ayırarak ciddi tasarruf sağlayabilirler. Örneğin 10 bar(g) ve 4 bar(g) olmak üzere iki farklı basınç bandı bulunan bir tesis, aynı tesisatı kullandığı durumda düşük basınç için fazladan 6 bar(g)’lık hava üretiyor demektir. Bu durumda düşük basınç tesisatında yaklaşık %42 enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda, bir iyileştirme çalışması ile bu iki basınç hattını ayırma maliyeti (yeni tesisat, kompresör ve yardımcı ekipman yatırımı, vb) kısa sürede geri dönebilecek bir yatırım halini alır.

Tesisat üzerinde oluşan basınç düşüşüne de önem vermek gerekir; dirsek sayısı ve boru çapı, tesisatta oluşan basınç düşüşünü direkt olarak etkiler. İşletmede hava kapasitesi artışı olmadan kompresör kapasitesinin yetersiz olduğu durumlarda kontrol edilmesi gereken ilk noktalardan biri de tesisat olmaktadır. Tesisatta oluşan kaçakların kontrolü sayesinde ciddi bir tasarruf sağlanabilir.

Kompresör dairesi tasarlarken tesisat ve yardımcı ekipmanlarda oluşan basınç düşüşlerini de göz önünde bulundurmak önem arz eder; kaç adet filtre olduğu ve kuru/yaş basınç düşüşü değerleri, kurutucuda oluşan basınç düşüşü, tesisatta oluşan basınç düşüşü kompresörün çalışma basıncını etkiler. Bu nedenle Atlas Copco, yüksek kaliteli ürünleri ve enerji verimliliği odağı ile en düşük basınç düşüşünü sağlar.

Kompresör sisteminiz ile ilgili bütün sorularınızda ve enerji verimliliği çalışması talebinde, bölgenizdeki satış mühendisi ile iletişime geçerek Atlas Copco uzmanları tarafından detaylı bir çalışma yapılmasını sağlayabilirsiniz.