SİSTEM BASINCINIZ NEDEN ÇOK YÜKSEK?

Bir fabrikada basınçlı hava sistemleri ile ilgilenen birisi için akla gelen ilk soru, sistem basınç seviyesinin uygun olup olmadığıdır. Sistem basıncının olması gerekenden yüksek olması, her 0,1 bar için yaklaşık %0,7 enerji maliyetini arttırır. 200 kW’lık sürekli çalışan bir kompresörde, sistem basıncının olması gerekenden 1 bar yüksek olması yılda 12000 € ekstra maliyet getirir.

Sistem basıncınızın çok yüksek olmasına neden olan durumlar nelerdir?

Basınç seviyesinin çok kritik olduğu kullanımlar: Sisteminizde, belirli bir basınç seviyesinin altında çalışmayan ekipmanlar olabilir. Bu kompresör çıkış basıncının yüksek ayarlanmasına neden olur. Bu kritik ekipmanlara giden hattaki kayıpların, sistem basıncının ayarlanmasında büyük etkisi vardır. Bu kayıplar giderildiğinde kompresör çıkış basıncı aşağı seviyelere çekilebilir.

Yüksek basınç kullanarak yapılması gerektiği düşünülen uygulamalar: Makine operatörleri çoğu zaman eskiden beri gelen alışkanlıkları veya daha önce kullandıkları makinenin gereksinimleri nedeniyle sistemde yüksek basınç seviyeleri talep ederler. Bu gibi durumlarda her bir makinenin basınçlı hava ihtiyacı doğru analiz edilmeli ve sonuca göre basınç bandı tekrardan ayarlanmalıdır.

Ana basınç hattındaki kayıplar: Ana hatta uygun olmayan boru çapı kullanılması ya da sistemin değişen ve büyüyen işletmeye göre tasarlanmaması büyük basınç kayıplarına yol açar. Boru çapının büyütülmesi veya basınçlı hava hattının yeniden tasarlanması, sistemdeki büyük kayıpları ortadan kaldırır ve sistem basınç seviyesini düşürmenize olanak verir.

Kurutucu ve hat filtrelerindeki kayıplar: Çoğu zaman kurutucu ve hat filtrelerindeki kayıplar sistem basıncının çok yüksek seçilmesine neden olur. Kurutucunun olması gerekenden küçük seçilmesi ve hat filtresi kartuşlarının zamanında değiştirilmeyip tıkanması büyük basınç kayıplarına neden olur. Bu kayıplar karşısında sistem basıncı yükseltilerek, son kullanım noktasında problem oluşması önlenir. Ancak bu durum enerji maliyetlerini fazlasıyla arttırır.

Basınçlı hava ihtiyacında ani (kısa süreli) artışlar: İşletmelerde basınçlı hava ile çalışan prosesler nedeniyle kısa süreli yüksek debi ihtiyaçları olur. Bu kısa süreli tüketimler, kompresörlerin toplam kapasitesini aşarsa basınç seviyesi proses gereksinimlerini karşılamayacak kadar düşük seviyelere iner. Bu durumu önlemek için sistem basıncı, olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye ayarlanır. Basınçlı hava sisteminde hava tank/tankları kullanılması ani tüketim ihtiyaçlarının daha rahat bir şekilde karşılanmasını sağlar ve sistem basıncının olması gerekenden daha yüksek bir seviyeye ayarlanmasına gerek kalmaz.

Çoğu zaman sistem basıncı belirli bir sebebe bağlı olmadan, kompresör maksimum çıkış basıncına yakın bir seviyeye ayarlanır. Enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için sistem basıncı kullanım noktasında gerekli olan basınç seviyesine ayarlanmalıdır.