Yağsız Hava Teknolojisi

NEDEN YAĞSIZ HAVA TEKNOLOJİSİNİ SEÇMELİSİNİZ?

SIFIR YAĞ=SIFIR RİSK

Yağsız basınçlı hava, nihai ürün ve üretim süreci için hava kalitesinin önemli olduğu tüm endüstrilerde kullanılır. Bu uygulamalar arasında yiyecek-içecek, farmasötik üretimi ve paketleme, kimyasal ve petrokimyasal işleme, yarı iletken ve elektronik bileşen üretimi, medikal sektör, otomotiv boyaları, tekstil üretimi ve daha fazlası yer alır.

Yağsız teknoloji kullanılmadığı durumlarda kontaminasyon riski ve bu riskin yol açabileceği bozuk veya güvenli olmayan ürünler, üretim duruşları, markalara ve itibarlarına zarar verebilecek maliyetli piyasadan toplama süreçleri ve yasal sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Tüm bu endüstriler risklerini ortadan kaldıracak bir teknolojiye ihtiyaç duyar.

Yalnızca yağsız hava kompresörleri %100 yağsız hava üretir. Yağsız hava kompresörleri özellikle en yüksek saflık seviyeleri gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Çalışmalarınız ister farmasötik üretimi, gıda işleme, elektronik bileşenler isterse bunlar gibi titizlik gerektiren diğer endüstriler olsun, sıfır yağ sıfır risk demektir. Sıfır kontaminasyon riski, güvenli olmayan veya hasarlı ürün ve arıza süreleri nedeniyle kayıp riskini minimize eder. Tüm bunların ötesinde sıfır yağ, büyük çabalarla elde ettiğiniz itibarınızın zarar görme riskini de ortadan kaldırır.

Altmış yıldan beri Atlas Copco yağsız hava teknolojisi gelişiminin öncülüğünü yapmaktadır. Bu öncülük, temiz, %100 yağsız hava konusunda kesinlikle ödün vermeyen uygulamalar için tasarlanan yağsız hava kompresörleri ürün serisini ortaya çıkarmıştır. Devamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları ile dünya lideri konumunu koruyan ve güçlendiren Atlas Copco hava kalitesi standardını belirlemede yeni bir dönüm noktasına ulaşmış ve yağ içeriği konusunda ISO 8573-1, ed3. 2012, Class 0 ile ödüllendirilen ilk üretici olmuştur.

Yağ filtreli yağ enjeksiyonlu kompresörlerin de yağsız hava üretebileceği fikri var olsa da, oluşan hava “teknik olarak yağsız hava”dır. En iyi şartlar altında ve çeşitli filtrasyonlara rağmen hava kalitesi şüphelidir. Yağ enjeksiyonlu kompresörler ile kontaminasyon riski ve bunun yol açacağı kötü sonuçların ortaya çıkma olasılığı artacaktır.

Hava sistemlerinin etkinliğini ve saflığını etkileyen faktörlerden biri sıcaklıktır. Yağ filtreli yağ enjeksiyonlu kompresörler kullanılırken, filtre ortamı yoluyla taşınan yağ, filtrasyon ara yüzündeki sıcaklığa göre katlanarak artar. Filtre performansı genellikle 20°C (68°F) olarak belirlenmiştir. Kompresör odasındaki ortam sıcaklığı 30°C’ye (86°F) çıkarsa kompresör çıkış sıcaklığı 40°C (104°F) olabilir ve yağ taşıma oranı belirlenen değerden 20 kat fazla olabilir. Bu tür sıcaklıklar kompresörün bulunduğu odanın sıcaklığının dışarıdan daha yüksek olduğu soğuk ülkelerde bile görülebilir. Sıcaklıklar havanın buhar içeriğinde de artışa sebep olur ve bu durum nihai üründe de görülebilir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar aktif karbon filtrelerinin kullanım ömrünü kısaltır. 20°C’den (68°F) 40°C’ye (104°F) sıcaklık artışı, filtre kullanım ömrünü 1000 saatten yaklaşık 50 saate düşürebilir. Bu nedenle filtrenin her üç günlük çalışma sonrası değiştirilmesi gerekir. Daha da kötüsü aktif karbon filtresi doygunluk seviyesine ulaştığında kullanıcıyı uyarmaz ve yağın proseslere geçişine izin verir.

Atlas Copco’nun yağsız hava kompresörlerinde hava kalitesi sıcaklıktan bağımsızdır. Atlas Copco, TÜV*‘den yağsız hava kompresör ürünlerine TÜV testi uygulamasını istemiş, kullanılabilen mevcut en katı test yöntemleri uygulanmıştır. Tüm olası yağ formları oldukça geniş bir sıcaklık  (20°C (68°F), 40°C (104°F) ve 50°C (122°F)) ve basınç aralığında ölçülmesine rağmen, TÜV çıkan basınçlı havada hiçbir yağ izine rastlamamıştır.

Bu nedenle işletmeler; en iyi hava kalitesini temsil eden, kapsamlı bir sınıflandırma ve ölçüm metodolojisi kullanan Class 0, ISO 8573-1 sertifikasyonuna dikkat etmeli ve bu sertifikaya sahip ürünleri tercih etmelidir.

*Technische ÜberwachungsVerein (Teknik İzleme Birliği) ürünlerin güvenliğini ve kalitesini değerlendirme konusunda uzmanlaşmış bağımsız, uluslararası bir kurumdur. TÜV, bağımsızlığı, tarafsızlığı, profesyonel uzmanlığı ve katı standartları konusunda dünya çapında bilinen bir kurumdur.